ЗА НАС

 

 

АНТРАКТ е основано на 3 юни 1999 г. в София като сдружение с нестопанска цел. То е създадено като организация за представяне, разпространение и изследване на нови и утвърдени театрални теории и практики, както и на актуалните динамики в диалога театър : общество.

Екипът на АНТРАКТ от театроведи, театрални продуценти и театрални мениджъри, последователно развива широка културна програма, чиято цел е съчетаването на културните традиции с новите търсения и тенденции в театралното изкуство.

АНТРАКТ организира дебати, конференции и други дискусионни формати – на живо и онлайн – върху съвременния театър, съвременната теория и критика за театъра и мястото и ролята на изпълнителските изкуства в развитието на съвременното общество.

АНТРАКТ инициира, организира и продуцира издаването на книги, учебници и текстове в областта на театъра и съвременните изпълнителски изкуства, както и тяхното представяне и публично обсъждане.

Представянето, продуцирането и менажирането на български и чужди театрални спектакли и проекти с висока културна стойност е една от основните дейности на АНТРАКТ.

АНТРАКТ развива богата обучителна практика. Чрез различни форуми като конференции, семинари, уъркшопи, открити лекции и менторски програми подпомага творческото развитие и реализацията на млади и утвърдени театрални професионалисти.

Със своята дейност АНТРАКТ съдейства за развитието на културната ситуация в страната в сферата на театралните теории и практики, подпомага популяризирането на постиженията на българското театрално изкуство в чужбина, срещите на българската сцена и публика с европейския и световния театър, както  и стимулирането на културния обмен.